เมธิส โลหเตปานนท์

เมธิส โลหเตปานนท์ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (UC Berkeley) สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ศักยภาพของภาครัฐในการบรรลุเป้าหมายทางนโยบาย และระบบพรรคการเมือง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน ในอดีตเคยทำงานเป็นนักวิจัยทีมนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

นอกจากการทำวิจัยทางวิชาการแล้ว เมธิสเป็นนักเขียนคอลัมน์ภาษาอังกฤษ มีผลงานตีพิมพ์ใน Thai Enquirer, Bangkok Post และ Washington Post และเขียนเรื่องการเมืองกับประวัติศาสตร์โลกใน Blockdit

ติดต่อ: ken.lohatepanont@gmail.com | Twitter | Blockdit | CV | Linkedin